fbpx

អំពីវគ្គនេះ

វគ្គសម្រាប់ការប្រឡងនេះនឹងរៀបចំអ្នកសម្រាប់ការប្រឡងតេស្ត IELTS (International English Language Testing Systems) ។ នេះគឺជាការប្រឡងដ៏ល្អប្រសិនបើអ្នកត្រូវការសិក្សាឬធ្វើការងារដែលភាសាអង់គ្លេសជាភាសានៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាពិសេសសម្រាប់និស្សិតកម្ពុជាដែលចង់ដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេស។

ដំណឹងអាក្រក់គឺថាដោយគ្រាន់តែចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គ IELTS របស់យើង យើងមិនអាចធានាថាអ្នកនឹងទទួលពិន្ទុជាក់លាក់ពីការប្រឡង IELTS ជាផ្លូវការនោះទេ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដំណឹងល្អនោះគឺយើងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់តាមរយៈការផ្តល់ជំនួយដ៏អស្ចារ្យនិងការណែនាំជាក់ស្តែងដើម្បីជួយអ្នកឱ្យបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពដ៏ល្អបំផុតរបស់អ្នក។

យើងមានបទពិសោធន៍ជាង 7 ឆ្នាំក្នុងការជួយសិស្សត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការប្រឡង IELTS ជាផ្លូវការរបស់ពួកគេ។ 

គោលបំណងនៃវគ្គសិក្សា
ការពិតនៃវគ្គសិក្សា

វគ្គសិក្សានេះនឹង:

  • រៀបចំអ្នកសម្រាប់ទាំងការប្រឡងតេស្ត IELTSសម្រាប់គោលបំណងសិក្សានិងគោលបំណងទូទៅ
  • ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវជំនាញចាំបាច់និងទំនុកចិត្តដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការធ្វើតេស្ត
  • បង្កើនសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នក
  • ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវមតិយោបល់លក្ខណៈបុគ្គល
  • ត្រូវបានបង្រៀនដោយលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមានសមត្ថភាព

សំណួរដែលតែងតែសួរ

ដំបូងអ្នកត្រូវធ្វើតេស្តចូលរៀនជាមុនសិន។ វគ្គសិក្សាត្រៀម IELTS គឺសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលមានកំរិតជំនាញភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងហោចណាស់ B1 ។ អ្នកអាចសាកល្បងធ្វើតេស្តស្ទៀបស្ទង់របស់យើងនៅទីនេះ។

វគ្គសិក្សាត្រៀម IELTS មានពីរជម្រើសនិង 3 កម្រិតខុសគ្នា។

IELTS 1: 4 – 5 | IELTS 2: 5 -6.5 | IELTS 3: 6.5 – 7.5.

សិស្សមិនចាំបាច់សិក្សាទាំង 3កំរិត ដើម្បីត្រៀមសំរាប់ការធ្វើតេស្តនោះទេ។

ការបែងចែកកម្រិតនៅទីនេះគឺដើម្បីប្រមូលសិស្សដែលមានកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ដូច្នេះជំនាញនៃការធ្វើតេស្តនិងការអនុវត្តដែលនឹងត្រូវបង្រៀននិងផ្តល់ឱ្យត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងតាមជំនាញភាសាដើម្បីជួយសិស្សអោយបញ្ចេញសមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់ពួកគេ។

ថ្នាក់រៀនថ្ងៃធ្វើការដែលមានរយៈពេល 70 ម៉ោងនៃការសិក្សាគឺ 350 ដុល្លារ។ ថ្នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ការសិក្សា 40 ម៉ោងគឺ 200 ដុល្លារ។ ថ្លៃសិក្សាគឺដូចគ្នាសម្រាប់គ្រប់កម្រិតនៃការសិក្សា។

វគ្គសិក្សានេះរួមមានការប្រឡងសាកល្បង IELTS នៅចុងវគ្គសិក្សា។

ទោះយ៉ាងណាសូមកត់សម្គាល់ថាវគ្គសិក្សានេះមិនរួមបញ្ចូល ការប្រឡងIELTSជាផ្លូវការទេ។

តេស្តIELTS ជាផ្លូវការគឺតម្លៃ 180 ដុល្លារក្នុងមួយលើក

វគ្គសិក្សា 40 ម៉ោងនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនតែនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់ប៉ុណ្ណោះ។

វគ្គសិក្សា 70 ម៉ោងត្រូវបានផ្តល់ជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ។ សិស្សសិក្សា មួយម៉ោងកន្លះ ក្នុងមួយថ្ងៃនិង 5 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។

អ្នកប្រហែលជាអាចឬមិនអាចជ្រើសរើសពេលវេលាសិក្សាព្រោះវាអាស្រ័យលើកាលវិភាគនៃវគ្គសិក្សាបើសិនជាវគ្គសិក្សាត្រូវបានផ្តល់ជូនជម្រើសសិក្សាច្រើនជាងមួយ។

យោងតាមកម្រិតនៃការសិក្សា IELTS 1/2/3 /, គ្រូរបស់យើង គឺជាអ្នកដែលបានពិន្ទុយ៉ាងហោចណាស់ 7 នៅក្នុងការប្រឡង IELTS ជាផ្លូវការរបស់ពួកគេ។ ពួកគេមានទាំងបទពិសោធន៍ក្នុងទ្រឹស្តីនិងការអនុវត្តហើយត្រូវបានចងភ្ជាប់ទៅនឹងបទដ្ឋាននៃការបង្រៀនដែលមានគុណភាពរបស់អ៊ែតនិច។

ចំណាប់អារម្មណ៍របស់សិស្ស

ខ្ញុំបានពន្យាពេលប្រឡងតេស្តIELTSអស់រយៈពេលដ៏វែងពីព្រោះខ្ញុំមិនប្រាកដថាខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការប្រឡងតេស្ត IELTS នេះ។ កាលពី 2 ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តចូលរៀនវគ្គត្រៀមប្រឡងតេស្តIELTSនៅអ៊ែតនិចដើម្បីត្រៀមខ្លួនបានល្អប្រសើរជាងមុនហើយខ្ញុំមិនដែលមានអារម្មណ៍រីករាយជាងការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំមួយនេះទេ។
Sovath Kolneath
សិស្សបញ្ចប់ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តIELTS
ខ្ញុំបានចុះឈ្មោះចូលរៀននៅវគ្គសិក្សាត្រៀមប្រឡងតេស្តIELTSតាមការណែនាំរបស់មិត្តរបស់ខ្ញុំដែលជាសិស្សផងដែរ។ គ្រូរបស់ខ្ញុំពន្យល់បានយ៉ាងល្អ។ គាត់គឺជាមនុស្សល្អនិងមានការគិតខ្ពស់។ ខ្ញុំសូមណែនាំវគ្គសិក្សាដល់អ្នកដែលចង់ប្រឡងតេស្ត IELTS ។
Houn Sophara
សិស្សបញ្ចប់ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តIELTS
ខ្ញុំសូមណែនាំវគ្គសិក្សាត្រៀមប្រឡងតេស្ត IELTS ។ វាគឺជាវគ្គសិក្សាដែលល្អសម្រាប់អ្នកដែលចង់ត្រៀមសំរាប់ការប្រឡងតេស្ត IELTS ។
Oun Petou
សិស្សបញ្ចប់ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តIELTS
គ្រូបង្រៀនរបស់ខ្ញុំរក្សាការបំផុសគំនិតនិងការលើកទឹកចិត្តខ្ញុំ។ ការបង្រៀនរបស់គាត់ងាយយល់ហើយកិច្ចការផ្ទះដែលគាត់បានដាកឲ្យជួយអោយខ្ញុំបង្កើនភាសាអង់គ្លេស។
Sorn Voleak
សិស្សបញ្ចប់ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តIELTS
kmភាសាខ្មែរ
en_USEnglish kmភាសាខ្មែរ
Scroll to Top