4
IELTS Prep.

Blended & Online

Why IELTS Prep. at Edniche?

Language Improvement*

បន្ថែមពីជំនាញក្នុងការប្រលង យើងក៏បង្រៀនបន្ថែម និងពង្រឹងសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកដែរ

ចំនួនសិស្សតិច
Size*

ក្នុងថ្នាក់មានសិស្សច្រើនបំផុត 20 នាក់ ដែលនេះអនុញ្ញាតិឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការរីកចម្រើនរបស់សិស្សម្នាក់ៗ។

គ្រូដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់

គ្រូបង្រៀនទាំងអស់គឺជាអ្នកមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រហើយទទួលបានពិន្ទុIELTS យ៉ាងតិច7ជាមួយនិងបទពិសោធន៍ចាំបាច់ក្នុងការបង្រៀន ។

Individualized Support*

លោកគ្រូ អ្នកគ្រូផ្តល់កំណែ និងការគាំទ្រ ដល់អ្នកដោយផ្ទាល់ និងជាឯកជន ដែលធ្វើឲ្យការសិក្សារបស់អ្នកកាន់តែបានលទ្ធផលល្អ។

ថ្នាក់រៀនអនឡាញ

In addition to having the virtual Zoom class with the teacher, students have a personal account to practice language points.

ប្រសិទ្ធភាព

រចនាឡើងសម្រាប់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជា កម្មវិធីសិក្សាត្រូវបង្ហាញថាមានប្រសិទ្ធិភាពដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនៃសិស្សដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានាពេលកន្លងមក។

Learning Options

Self-study Online Virtual Class (10 weeks)
Fees $120 - $180 $250 - $350
ការធ្វើតេស្តចូលរៀន $10 (non-refundable) $10 (non-refundable)
1-1 Speaking practices 2 - 4 times 2 or more
Writing tasks correction 4 - 10 tasks Unlimited
(during course period)
Online course access 3 - 6 months 3 - 6 months
Online L&R tests practices Unlimited
(during course period)
Unlimited
(during course period)

សិស្សរបស់យើង

ខ្ញុំបានពន្យាពេលប្រឡងតេស្តIELTSអស់រយៈពេលដ៏វែងពីព្រោះខ្ញុំមិនប្រាកដថាខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការប្រឡងតេស្ត IELTS នេះ។ កាលពី 2 ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តចូលរៀនវគ្គត្រៀមប្រឡងតេស្តIELTSនៅអ៊ែតនិចដើម្បីត្រៀមខ្លួនបានល្អប្រសើរជាងមុនហើយខ្ញុំមិនដែលមានអារម្មណ៍រីករាយជាងការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំមួយនេះទេ។
Sovath Kolneath
សិស្សបញ្ចប់ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តIELTS
ខ្ញុំបានចុះឈ្មោះចូលរៀននៅវគ្គសិក្សាត្រៀមប្រឡងតេស្តIELTSតាមការណែនាំរបស់មិត្តរបស់ខ្ញុំដែលជាសិស្សផងដែរ។ គ្រូរបស់ខ្ញុំពន្យល់បានយ៉ាងល្អ។ គាត់គឺជាមនុស្សល្អនិងមានការគិតខ្ពស់។ ខ្ញុំសូមណែនាំវគ្គសិក្សាដល់អ្នកដែលចង់ប្រឡងតេស្ត IELTS ។
Houn Sophara
សិស្សបញ្ចប់ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តIELTS
ខ្ញុំសូមណែនាំវគ្គសិក្សាត្រៀមប្រឡងតេស្ត IELTS ។ វាគឺជាវគ្គសិក្សាដែលល្អសម្រាប់អ្នកដែលចង់ត្រៀមសំរាប់ការប្រឡងតេស្ត IELTS ។
Oun Petou
សិស្សបញ្ចប់ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តIELTS
គ្រូបង្រៀនរបស់ខ្ញុំរក្សាការបំផុសគំនិតនិងការលើកទឹកចិត្តខ្ញុំ។ ការបង្រៀនរបស់គាត់ងាយយល់ហើយកិច្ចការផ្ទះដែលគាត់បានដាកឲ្យជួយអោយខ្ញុំបង្កើនភាសាអង់គ្លេស។
Sorn Voleak
សិស្សបញ្ចប់ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តIELTS
Share
Share
Share
អ៊ីមែ៉ល
Share

វគ្គសិក្សាទាំងអស់

[B]: រៀននៅសាលា និងរៀនអនឡាញ ; [V]: រៀនអនឡាញដែលមានគ្រូ; [O]: រៀនអនឡាញដោយខ្លួនឯង

ចុះឈ្មោះចូលរៀនដោយរបៀបណា?

The test fee is 10$, non-refundable. If you are taken the test online, you can pay via ABA or Wing. 

អ្នកអាចធ្វើតេស្ត នៅសាលាឬតាមអនឡាញ។ សូមទំនាក់ទំនងមកតេលេក្រាមរបស់សាលាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០១១​ ៤៥៥​ ៥៦៧ ។ 

អ្នកអាចបង់ថ្លៃសិក្សាជាវគ្គ ឬជាឆ្នាំ។ ការបង់ថ្លៃសិក្សាត្រូវធ្វើតាម ABA ។ យើងមិនទទួលការបង់ថ្លៃសិក្សានៅសាលាផ្ទាល់ទេ។ 

អ្នកក៏អាចបង់តាមភ្នាក់ងារីងដែរ។ 

សម្រាប់របៀបបង់ សូមទំនាក់ទំនងមកតេលេក្រាមរបស់សាលាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០១១​ ៤៥៥​ ៥៦៧ ។ 

បន្ទាប់ពីការបង់ថ្លៃសិក្សា សូមបំពេញពាក្យសុំចុះឈ្មោះចូលរៀននៅទីនេះ។ 

ការបញ្ចុះតម្លៃ

  • សម្រាប់ការរៀននៅសាលា និងការរៀនអនឡាញជាមួយគ្រូ (Blended and Virtual Learning)
  • *លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត
  • ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ ១០% បន្ថែមសម្រាប់ការបង់ថ្លៃសិក្សាជាឆ្នាំ សម្រាប់ការរៀននៅសាលា​ និងការរៀនអនឡាញដែលមានគ្រូ 
  • *លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត 

របៀបរៀនដែលអ្នកអាចជ្រើសរើស

ត្រូវការជំនួយ?

  1. យើងនៅទីដើម្បីឆ្លើយសំណួរ និងផ្តល់ការប្រឹក្សាយោបល់ដល់អ្នក សូមទំនាក់ទំនងមកយើងតាមតេលេក្រាម ០១១​ ៤៥៥ ៥៦៧។
  2. អ្នកក៏អាច ធ្វើតេស្តស្វែងរកវគ្គ ដើម្បីស្វែងរកវគ្គដែលសក្តិសមនឹងអ្នក។ 

ប្រសិនបើអ្នកមិនស្ថិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយមិនអាចធ្វើការបង់ថ្លៃសិក្សាតាមការផ្ទេរប្រាក់ សូមទំនាក់ទំនងមកតេលេក្រាមរបស់សាលាដែលមានលេខ ០១១ ៤៥៥ ៥៦៧ ឬ ០៩៦ ៦ ៤៥៥ ៥៦៧។

kmភាសាខ្មែរ
Scroll to Top