4

Sign Up Here

Students at Edniche

Ean Chhorida
វគ្គភាសាអង់គ្លេសទូទៅដែលមានការធានា(GGEP)

អ៊ាន ឆរីដា

Before joining Edniche English School, I had completed a General English Program at a well-known institution in Phnom Penh, though …

អាន​បន្ថែម
Saroun Arunfa
វគ្គភាសាអង់គ្លេសទូទៅដែលមានការធានា(GGEP)

សារូន អរុណហ្វា

ខ្ញុំមិនត្រឹមតែរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅអ៊ែតនិចប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងរៀនអំពីការទំនាក់ទំនង ការធ្វើរការជាក្រុម និងការកសាងទំុកចិត្តលើខ្លួនឯង។ អ៊ែតនិច ...

អាន​បន្ថែម
kmភាសាខ្មែរ
Scroll to Top
Scroll to Top