អំពីអ៊ែតនិច

អំពីអ៊ែតនិច

គេនិយាយថា "ជីវិតគឺជាដំណើរមួយមិនមែនជាគោលដៅទេ" ។ នៅអ៊ែតនិច យើងជឿថាការរៀនភាសាអង់គ្លេសគឺរួមបញ្ចូលទាំងការធ្វើដំណើរនិងគោលដៅ។ សិស្សរបស់យើងគួរមានសេចក្តីរីករាយក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរជាមួយអ៊ែតនិច ហើយនៅពេលពួកគេទៅដល់គោលដៅពួកគេនឹងទទួលបានកម្រិតជំនាញភាសាអង់គ្លេសមួយដែលច្បាស់លាស់។

លោក ទេព លីវីណា នាយកសាលាភាសាអង់គ្លេសអ៊ែតនិច​

យើង​ជា​នរណា

យើងជាគ្រូដែលស្រឡាញ់ការបង្រៀន។

ជាធម្មតាយើងមិននិយាយពីរឿងល្អនិងអាក្រក់ទាំងអំពីគ្រូឬសិស្សទេ។ យើងជឿថាវាជាបញ្ហាដែលពាក់ពន្ធនិងបេះដូងរបស់យើង។ 

យើងគ្រាន់តែជាគ្រូបង្រៀនមួយក្រុមដែលជឿជាក់ថាការបង្រៀនមិនមែនគ្រាន់តែផ្តោតលើជំនាញទេប៉ុន្តែវាក៏ជាចំណង់ចំណូលចិត្តនិងការប្តេជ្ញាចិត្តផងដែរ។ 

ដូច្នេះជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅអ៊ែតនិច យើងផ្តល់ការគាំទ្រ ការណែនាំ ការលើកទឹកចិត្តនិងធនធានដើម្បីជួយសិស្សឱ្យរៀនសូត្របានល្អអស់ពីសមត្ថភាពពួកគេ។ 

លោកគ្រូនិងអ្នកគ្រូរបស់យើង

ចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃនេះ

នៅអ៊ែតនិចលទ្ធផលនៃខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកគឺជាការសន្យាយ៉ាងមុតមុាំរបស់យើង!

kmភាសាខ្មែរ
en_USEnglish kmភាសាខ្មែរ
Scroll to Top