fbpx

សូមស្វាគមន៍មកកាន់អាហារូបករណ៍របស់សាលាអ៊ែតនិចសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០

Share on facebook
Share this on Facebook

អាហារូបករណ៍របស់សាលាអ៊ែតនិចត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់សិស្ស ដែលចង់សិក្សាភាសាអង់គ្លេសនៅអ៊ែតនិចប៉ុន្តែមិនមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃសិក្សាពេញ។ បេសកកម្មរបស់យើងគឺផ្តល់ឱកាសសិក្សាដល់សិស្សកម្ពុជាដែលមានការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការសិក្សាឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ យើងមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាភាពស្ទាត់ជំនាញក្នុងភាសាអង់គ្លេសនឹងជួយឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាមានឱកាសខ្ពស់ក្នុងការទទួលបានជោគជ័យទាំងក្នុងការសិក្សានិងសង្គម។ 

លក្ខខណ្ឌទូទៅ៖

 1. អាហារូបករណ៍នឹងត្រូវបានផ្តល់ឱ្យសម្រាប់រយៈពេលមួយឆ្នាំ ឬយូរជានេះប្រសិនបើលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់អ្នកល្អ។ 
 2. អាហារូបករណ៍ដែលមានការប្រលង (Merit Scholarship) មិនមែនជាការប្រកួតប្រជែងទេ។យើងផ្តល់ាហារូបករណ៍ដោយផ្អែកលើគុណភាពសំណេររបស់អ្នក និងភាពត្រឹមត្រូវនៃការសរសេរនិងអក្ខរាវិរុទ្ធដែលប្រើ។ 
 3. អាហារូបករណ៍ដែលមិនមានការប្រលង(Goodwill Scholarship) ត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយផ្អែកលើស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក។ អ្នកគួរភ្ជាប់មកជាមួយនូវភស្តុតាងដែលពិតប៉ុណ្ណោះ។ ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអ្នកអាចនឹងត្រូវបានស្នើសុំក្នុងអំឡុងពេលសម្ភាសន៍អាហារូបករណ៍។ 
 4. អាហារូបករណ៍ត្រូវបានចែកជាពីរប្រភេទ អាហារូបករណ៍ដែលមានការប្រលង (Merit Scholarship) និង អាហារូបករណ៍ដែលមិនមានការប្រលង(Goodwill Scholarship)។ អ្នកអាចដាក់ពាក្សស្នើសុំទាំងពីរប្រភេទ ប៉ុន្តែអ្នកអាចនឹងទទួលបានការផ្តល់ជូនតែមួយប៉ុណ្ណោះ។
 5. សិស្សដែលមានបំណងដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ដើម្បីចូលរៀនវគ្គត្រៀមប្រលងតេស្ត IELTSរបស់អ៊ែតនិចត្រូវធ្វើតេស្តចូលរៀនជាមុនសិនដើម្បីឲ្យប្រាកដថាអ្នកចេះភាសាដល់កម្រិតដែលអាចរៀនវគ្គនេះបាន។
 6. អាហារូបករណ៍នេះផ្តល់ជូនតែទៅលើតម្លៃសិក្សារបស់វគ្គនិមួយៗនៅសាលាអ៊ែតនិចតែប៉ុណ្ណោះ ដោយមិនរាប់បញ្ចូលថ្លៃប្រលងតេស្តអន្តរជាតិ IELTS ផ្លូវការនោះទេ បើទោះជាក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោកជ័យក៏ដោយ។   

ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំសូមទាញយកនិងបំពេញទម្រង់ពាក្សស្នើសុំហើយយកមកដាក់ផ្ទាល់នៅការិយាល័យសិស្សនៅសាលាភាសាអង់គ្លេសអ៊ែតនិច។ យើងមិនទទួលការដាក់ពាក្យតាមអនឡាញទេ។

កាលបរិច្ឆេទទទួលពាក្យសុំ

 • ជុំទីមួយ៖ 29 កុម្ភៈ 2020
  (ចូលរៀនថ្ងៃទី 24 មិនា 2020)
 • ជុំទីពីរ៖ 30 មេសា 2020
  (ចូលរៀនថ្ងៃទី 25 មិថុនា 2020)

Up to 70%

Goodwill អាហារូបករណ៍
 • សូមផ្តល់ភស្តុតាងដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកគ្មានលទ្ធិភាពក្នុងការបង់ថ្លៃសិក្សាពេញ

Up to 70%

Merit អាហារូបករណ៍
 • ចូលរួមការប្រលងតែងសេចក្តីជាភាសាខ្មែរ

វគ្គ/កម្មវិធីសិក្សា
&
កាលវិភាក

អាហារូបករណ៍ដែលមិនមានការប្រលង​
Goodwill Scholarship


ចំនួនកន្លែង - ភាគរយ

អាហារូបករណ៍ដែលមានការប្រលង​
Merit Scholarship


ចំនួនកន្លែង - ភាគរយ

GGEP & EGC

8:00 AM - 9:30 AM 

9:45 AM - 11:15 AM

11:30 AM - 1:00 PM

50 - 40%
50 - 50%
25 - 60%
25 - 70%

50 - 40%
50 - 50%
25 - 60%
25 - 70%

GGEP & EGC

1:30 PM - 3:00 PM

3:30 PM - 5:00 PM

50 - 40%
50 - 50%
25 - 60%
25 - 70%

50 - 40%
50 - 50%
25 - 60%
25 - 70%

GGEP & EGC & IELTS

5:15 PM - 6:45 PM

6:45 PM - 8:15 PM

30 - 30%
30 - 40%
40 - 50%

30 - 30%
30 - 40%
40 - 50%

EGC & IELTS

ថ្នាក់ថ្ងៃសៅរ៍

8:00 AM - 12:00 NOON

30 - 40%
30 - 50%
40 - 60%

30 - 40%
30 - 50%
40 - 60%

វគ្គសិក្សា

វគ្គភាសាអង់គ្លេសទូទៅដែលមានការធានា (GGEP)៖

ជួយសិស្សឱ្យមានមូលដ្ឋានគ្រឹះគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កើនជំនាញភាសាអង់គ្លេសដូច្នេះពួកគេអាចបន្តគោលដៅនាពេលអនាគតយ៉ាងងាយស្រួល។

EGC

ជួយឱ្យមនុស្សពេញវ័យនិងវ័យចំណាស់ចាប់ផ្តើមនិងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការនិយាយប្រាស្រ័យទាក់ទងជាទូទៅជាភាសាអង់គ្លេស។

IELTS ៖

ផ្តល់ជូននូវការណែនាំជាក់ស្តែងនិងការគាំទ្រយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីជួយឱ្យសិស្សានុសិស្សអាចទទួលពិន្ទុដែលពួកចង់បាន។

kmភាសាខ្មែរ
en_USEnglish kmភាសាខ្មែរ
Scroll to Top