fbpx

វគ្គថ្មី

8 Jan, 2020

ហេតុអ្វីជ្រើសយកវគ្គសិក្សាអង់គ្លេសទូទៅដែលមានការធានានៅអ៊ែតនិច

ធានាពិន្ទុតេស្តIELTS យ៉ាងតិច ៦

បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់កម្រិតទី 16 នៃ GGEP សិស្សត្រូវបានធានាថានឹងទទួលពិន្ទុយ៉ាងហោចណាស់ 6 ពិន្ទុនៅក្នុងតេស្តIELTS ។

ថ្នាក់ឆ្លាតវៃ

ថ្នាក់នីមួយៗមានសិស្សតែ 15 នាក់ឬតិចជាងនេះ​ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យគ្រូបង្រៀនយកចិត្តទុកដាក់លើការរីកចម្រើននៃការរៀនរបស់សិស្សបានល្អ។

គ្រូដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់

គ្រូបង្រៀនទាំងអស់គឺជាអ្នកមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រហើយទទួលបានពិន្ទុIELTS យ៉ាងតិច7ជាមួយនិងបទពិសោធន៍ចាំបាច់ក្នុងការបង្រៀន ។

ការបង់ប្រាក់សម្រាប់តេស្ត IELTS

ដោយមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់បន្ថែម សិស្សអាចទទួលបានការប្រឡង IELTS ជាផ្លូវការដើម្បីបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កម្រិតទី 16 ។

ការអនុវត្តតាមអនឡាញ

សិស្សមានគណនេយ្យផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីអនុវត្តភាសាតាមអនឡាញបន្ថែមលើការចូលរួមក្នុងថ្នាក់។

កម្មវិធីសិក្សាដែលមានប្រសិទ្ធភាព

រចនាឡើងសម្រាប់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជា កម្មវិធីសិក្សាត្រូវបង្ហាញថាមានប្រសិទ្ធិភាពដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនៃសិស្សដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សា។

ចំណាប់អារម្មណ៍សិស្សរបស់យើង

ជា ធារីស្ងួន

My first and main purpose of choosing Edniche English School is to improve my only poor writing skills. After getting through the hard time, I got a fruitful result and …

អ៊ាន ឆរីដា

Before joining Edniche English School, I had completed a General English Program at a well-known institution in Phnom Penh, though my English language proficiency was not as good as I …

យឹម ម៉ាលាភ

I chose Edniche English School because its curriculum promises quality and Edniche guarantees that I will get at least 6 in IELTS when I finish its Guaranteed General English Program …

យើងស្រម៉ៃថាប្រជាជានកម្ពុជានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាអតិបរមាពីតំបន់និងសាកលភាវូបនីយកម្ម

ទស្សនៈវិស័យរបស់អ៊ែតនិច

ការពិតទូទៅ

5

16

ដំំណាក់កាល
កម្រិត
  • B2: Upper-intermediate

EP 15 - 16

  • B1: Intermediate

EP 9 - 14

  • A2: Elemenary

EP 5 - 8

  • A1+: Basic

EP 2 - 4

  • A1: Beginner

EP 1

ការចុះឈ្មោះ

3 ជំហានងាយៗ

1

icon-test

ធ្វើតេស្តចូលរៀន

2

icon-schedule

ជ្រើសរើសពេលវេលាសិក្សា

3

icon-student

បង់ប្រាក់ដើម្បីចុះឈ្មោះ

សំណួរដែលតែងតែសួរ

ដំបូងអ្នកត្រូវធ្វើតេស្តចូលរៀនជាមុនសិន។ តេស្តនេះគឺមានតម្លៃ 10 ដុល្លា។ យើងផ្តល់ការបញ្ចុះតម្លៃ 10 ដុល្លារសម្រាប់ការចុះឈ្មោះចូលរៀននៅពេលអ្នកសម្រេចចិត្តចុះឈ្មោះ។ 

លទ្ធផលតេស្តចូលរៀននីមួយៗមានសុពលភាពរយៈពេល 6 ខែតែប៉ុណ្ណោះ។ 

វគ្គសិក្សាមាន 16 កម្រិតសម្រាប់កម្មវិធីទាំងមូល។ កម្រិតនីមួយៗគឺមួយវគ្គសិក្សា។ តម្លៃសិក្សាមានចាប់ពី 220 ដុល្លារទៅ 290 ដុល្លារក្នុងមួយវគ្គក្នុងមួយកម្រិត។ 

ថ្លៃសិក្សាមិនរាប់បញ្ចូលសៀវភៅសិក្សាដែលនឹងត្រូវបានទិញដាច់ដោយឡែកពីការចុះឈ្មោះចូលរៀន។ គ្មានសៀវភៅថតចម្លងណាដែលនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតទេ។ 

ចាស លើកលែងតែនៅពេលវាជាកំរិតបញ្ចប់នៃកម្រិតមួយដែលមានន័យថាអ្នកនឹងផ្លាស់ទីពី A1 ទៅ A1 +ជាឧទាហរណ៍។ 

ឬអ្នកអាចរំលងកម្រិតមួយបាននៅពេលលទ្ធផលបញ្ចប់ចុងក្រោយនៃការសិក្សារបស់អ្នកបានផលគួរអោយពេញចិត្ត។ សូមពិគ្រោះជាមួយគ្រូរបស់អ្នក។ 

យើងរៀនមួយម៉ោងកន្លះក្នុងមួយថ្ងៃនិង 5 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។ ថ្នាក់ដំបូងបំផុតរបស់យើងចាប់ផ្តើមពីម៉ោង 11 និង 30 នាទីព្រឹក។ ហើយមានពីរវេននៅពេលល្ងាចពីម៉ោង 5: 15-6: 45 ល្ងាចនិងម៉ោង 6:45 ដល់ 8:15 នាទីយប់។

កាលវិភាគលម្អិតផ្លាស់ប្តូរគ្រប់វគ្គសិក្សា។ វាល្អបំផុតបើអ្នកមកសាលារៀននិងពិនិត្យមើលព្រោះថាយើងនឹងមិនបង្ហោះវានៅលើអ៊ីនធឺណិតទេ។ 

 

ពិតណាស់ បន្ទាប់ពីបង់ថ្លៃសិក្សា សិស្សមានរយៈពេលពីរសប្តាហ៍ (10 ថ្ងៃនៃការសិក្សា) គិតចាប់ពីថ្ងៃចាប់ផ្តើមថ្នាក់រៀនដើម្បីបំពេញបែបបទព្យួរ។ បន្ទាប់មកថ្លៃសិក្សាដែលបានបង់រួចហើយរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានរក្សាទុកសម្រាប់វគ្គក្រោយ។ ឬបើមិនដូច្នោះទេ អ្នកនឹងត្រូវបង់ថ្លៃពេញលេញដើម្បីត្រឡប់មករៀនវិញ។ 

មានឬគ្មានការបង់ថ្លៃសិក្សាដែលមានសុពលភាពនៃវគ្គសិក្សាក៏ដោយ សិស្សត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យព្យួរការសិក្សាត្រឹមតែមួយវគ្គតែប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីត្រលប់ទៅសិក្សាកម្រិតដដែលវិញ។

សិស្សនឹងត្រូវតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តចូលរៀនសារថ្មីបន្ទាប់ពីព្យួររយៈពេលច្រើនជាងមួយវគ្គ។

kmភាសាខ្មែរ
en_USEnglish kmភាសាខ្មែរ
Scroll to Top