fbpx
វគ្គភាសាអង់គ្លេសទូទៅដែលមានការធានា

Blended & Virtual

ហេតុអ្វីជ្រើសយកវគ្គសិក្សាអង់គ្លេសទូទៅដែលមានការធានានៅអ៊ែតនិច

ធានាពិន្ទុតេស្តIELTS យ៉ាងតិច ៦

បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់កម្រិតទី 16 នៃ GGEP សិស្សត្រូវបានធានាថានឹងទទួលពិន្ទុយ៉ាងហោចណាស់ 6 ពិន្ទុពីការប្រលងតេស្តIELTS ។

ចំនួនសិស្សតិច

ក្នុងថ្នាក់មានសិស្សច្រើនបំផុត 15 នាក់ ដែលនេះអនុញ្ញាតិឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការរីកចម្រើនរបស់សិស្សម្នាក់ៗ។

គ្រូដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់

គ្រូបង្រៀនទាំងអស់គឺជាអ្នកមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រហើយទទួលបានពិន្ទុIELTS យ៉ាងតិច7ជាមួយនិងបទពិសោធន៍ចាំបាច់ក្នុងការបង្រៀន ។

ថ្នាក់រៀនអនឡាញដែលឥតមានកំណត់

សិស្សមានគណនេយ្យផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីរៀនបន្ថែម និងអនុវត្តការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសភាសាតាមអនឡាញបន្ថែមលើការរៀនក្នុងថ្នាក់។

ការប្រលងតេស្ត IELTS ដោយមិនគិតថ្លៃ

ដោយមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់បន្ថែម សិស្សអាចទទួលបានការប្រឡង IELTS ជាផ្លូវការដើម្បីបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កម្រិតទី 16 ។

ប្រសិទ្ធភាព

រចនាឡើងសម្រាប់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជា កម្មវិធីសិក្សាត្រូវបង្ហាញថាមានប្រសិទ្ធិភាពដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនៃសិស្សដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានាពេលកន្លងមក។

ការយល់ឃើញរបស់សិស្ស

វគ្គភាសាអង់គ្លេសទូទៅដែលមានការធានា

អ៊ុំ សុធារា៉

កាលពីបីឆ្នាំមុនមិនដែលគិតថាចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសាលាភាសាអង់គ្លេសអ៊ែតនិចនោះទេព្រោះគិតថាជាសាលាតូចមួយមិនល្បីឈ្មោះប៉ុន្តែក្រោយពីទទួលបានការណែនាំជាច្រើនពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនទើបដឹងថាការគិតរបស់ខ្ញុំខុសស្រឡះ។ ក្រោយពីបានចូលសិក្សានៅសាលារៀនមក ខ្ញុំបានទទួលការអប់រំនិងការយកចិត្តទុកដាក់ពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពកក់ក្តៅនិងរីករាយក្នុងការរៀនសូត្រភាសាអង់គ្លេសរហូតដល់ទទួលបានពិន្ទុក្នុងការប្រលងនិយាយយ៉ាងល្អប្រសើរ ពីព្រោះថាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់មិនសូវពូកែក្នុងការទំនាក់ទំនងនោះទេ។ ការយកទុកដាក់ពីសំណាក់នាយកសាលា លោកគ្រូអ្នកគ្រូ បុគ្គលិកទាំងអស់ បានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៏ថាពួកគាត់ជាគ្រួសារទី២របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដែលខ្ញុំមិនធុញនៅក្នុងការទៅសាលារៀននោះទេ។

វគ្គភាសាអង់គ្លេសទូទៅដែលមានការធានា

ងិន លក្ខិណា

ភាសាអង់គ្លេសលំបាករៀន រៀននៅក្នុងបរិយាកាសដែលមិនល្អរឹតតែលំបាក។ អ៊ែតនិចផ្តល់នូវបរិយាកាសសិក្សាដែលរីករាយ និងសមរម្យសម្រាប់គ្រប់គ្នា។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ លោកគ្រូអ្នកគ្រូតែងតែធ្វើការយ៉ាងជិតដិតជាមួយសិស្សដើម្បីពិនិត្យអំពីការរីកចម្រើន និងចំណុចដែលគួរតែកែលម្អ។

វគ្គភាសាអង់គ្លេសទូទៅដែលមានការធានា

សារូន អរុណហ្វា

នៅសាលាអ៊ែតនិច ខ្ញុំមិនត្រឹមតែរៀនភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងរៀនពីរបៀបទំនាក់ទំនង ការធ្វើការជាក្រុម និកសាងភាពជឿជាក់។ អ៊ែតនិចផ្តល់បរិកាសសិក្សា និងកម្មវិធីសិក្សាល្អ រួមទាំងគ្រូដែលមានគរុកោសល្យ

ការពិតទូទៅ

4

14

ដំំណាក់កាល
កម្រិត

EP 9 - 14

290$

/term

EP 7 - 8

270$

/term

EP 3 - 6

250$

/term

EP 1 - 2

220$

/term

Share on facebook
Share
Share on telegram
Share
Share on whatsapp
Share
Share on email
អ៊ីមែ៉ល
Share on skype
Share

វគ្គសិក្សាទាំងអស់

[B]: រៀននៅសាលា និងរៀនអនឡាញ ; [V]: រៀនអនឡាញដែលមានគ្រូ; [O]: រៀនអនឡាញដោយខ្លួនឯង

ចុះឈ្មោះចូលរៀនដោយរបៀបណា?

តម្លៃតេស្តគឺ ១០$ ប្រគល់ជូនវិញពេលចុះឈ្មោះចូលរៀន។ អ្នកអាចបង់ថ្លៃតេស្តតាមរយៈ វីង ឬ ABA។ 

អ្នកអាចធ្វើតេស្ត នៅសាលាឬតាមអនឡាញ។ សូមទំនាក់ទំនងមកតេលេក្រាមរបស់សាលាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០១១​ ៤៥៥​ ៥៦៧ ។ 

អ្នកអាចបង់ថ្លៃសិក្សាជាវគ្គ ឬជាឆ្នាំ។ ការបង់ថ្លៃសិក្សាត្រូវធ្វើតាម ABA ។ យើងមិនទទួលការបង់ថ្លៃសិក្សានៅសាលាផ្ទាល់ទេ។ 

អ្នកក៏អាចបង់តាមភ្នាក់ងារីងដែរ។ 

សម្រាប់របៀបបង់ សូមទំនាក់ទំនងមកតេលេក្រាមរបស់សាលាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០១១​ ៤៥៥​ ៥៦៧ ។ 

បន្ទាប់ពីការបង់ថ្លៃសិក្សា សូមបំពេញពាក្យសុំចុះឈ្មោះចូលរៀននៅទីនេះ។ 

ការបញ្ចុះតម្លៃ

  • សម្រាប់ការរៀនអនឡាញជាមួយគ្រូ (Virtual Learning)
  • ផុតកំណត់ថ្ងៃទី ៣១ ឧសភា ២០២០
  • *លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត
  • សម្រាប់ការរៀននៅសាលា និងការរៀនអនឡាញជាមួយគ្រូ (Blended and Virtual Learning)
  • *លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត
  • ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ ១០% បន្ថែមសម្រាប់ការបង់ថ្លៃសិក្សាជាឆ្នាំ សម្រាប់ការរៀននៅសាលា​ និងការរៀនអនឡាញដែលមានគ្រូ 
  • *លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត 

របៀបរៀនដែលអ្នកអាចជ្រើសរើស

ត្រូវការជំនួយ?

  1. យើងនៅទីដើម្បីឆ្លើយសំណួរ និងផ្តល់ការប្រឹក្សាយោបល់ដល់អ្នក សូមទំនាក់ទំនងមកយើងតាមតេលេក្រាម ០១១​ ៤៥៥ ៥៦៧។
  2. អ្នកក៏អាច ធ្វើតេស្តស្វែងរកវគ្គ ដើម្បីស្វែងរកវគ្គដែលសក្តិសមនឹងអ្នក។ 

ប្រសិនបើអ្នកមិនស្ថិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយមិនអាចធ្វើការបង់ថ្លៃសិក្សាតាមការផ្ទេរប្រាក់ សូមទំនាក់ទំនងមកតេលេក្រាមរបស់សាលាដែលមានលេខ ០១១ ៤៥៥ ៥៦៧ ឬ ០៩៦ ៦ ៤៥៥ ៥៦៧។

យើងចង់ឃើញប្រជាជានកម្ពុជាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាអតិបរមាពីដំណើរសមាហរណកម្មតំបន់ និងសាកលភាវូបនីយកម្ម។

ទស្សនៈវិស័យរបស់អ៊ែតនិច

kmភាសាខ្មែរ
en_USEnglish kmភាសាខ្មែរ
Scroll to Top