Blended
ការរៀន

ផលប្រយោជន៍ដែលអ្នកទទួលបាន

រៀនផ្ទាល់នៅសាលា

ពីរ ឬបីថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍

ចំនួនសិស្សតិច

សិស្សយ៉ាងច្រើនបំផុត ២០នាក់

Online Learning

រៀន និងអនុវត្តពេលណាក៏បាន

យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់

រៀនកាន់តែស៊ីជម្រៅ

ប្រសិទ្ធភាព

មេរៀនដែលរៀបតម្រូវអ្នក

ស្វ័យគ្រប់គ្រង

Own pace but well disciplined

ការគាំទ្រដោយចំពោះ

ការយកចិត្តទុកដាក់ និងគាំទ្រពីគ្រូកាន់តែដិតដល់

លំហាត់អនុវត្ត

ទ្រឹស្តីតិច អនុវត្តច្រើន

តើអ្នកមានសំណួរ?

Blended Learning ជាការរួមបញ្ចូលគ្នា នៃការរៀននៅក្នុងថ្នាក់ និងថ្នាក់រៀនអនឡាញ។ ការធ្វើបែបនេះ អនុញ្ញាតិឲ្យសិស្សអាចមានការគ្រប់គ្រងខ្លះទៅលើពេលវេលា ល្បឿន និងទីកន្លែងនៃការរៀន។

ជាការពិត ពេលវេលាសម្រាប់ការរៀនក្នុងថ្នាក់មិនដែលគ្រប់គ្រាន់នោះទេ។ ការរៀនតាមរបៀប Blend ជាការបើកឱកាសឲ្យសិស្ស និងគ្រូប្រើប្រាស់ពេលវេលាដែលជួបគ្នាក្នុងថ្នាក់រៀនមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន ជាងការរៀនទ្រឹស្តី។ លើសពីការរៀនតាមរបៀបបុរាណ ការរៀនរបៀប Blend ផ្តល់ឲ្យសិស្សនូវមធ្យោបាយអនុវត្តមេរៀន និងលំហាត់ទៅតាមពេលវេលា និងភាពបន់បែនរបស់សិស្សរៀងៗខ្លួន ដែលនេះបន្ថយសំពាធនៃការសិក្សា និងធ្វើឲ្យការរៀនមានភាពសប្បាយ។ 

ប្រាកដជាបាន។ សាលាអ៊ែតនិចផ្តល់ជូនសញ្ញាប័ត្រប្រភេទផ្សេងៗគ្នាតាមសមិទ្ធិផលរបស់អ្នក។  

ថ្លៃសិក្សាគឺអាស្រ័យទៅលើវគ្គសិក្សានីមួយៗ។ សូមស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតនៅលើទំព័រដែលស្តីពីវគ្គសិក្សានីមួយៗ។ 

កាលវិភាគនិងម៉ោងរៀនខុសគ្នាពីមួយកម្រិតទៅមួយកម្រិត។ អ្នកអាចជ្រើសរើសរៀន១ម៉ោងកន្លះក្នុងមួយថ្ងៃ ៣ថ្ងៃក្នុង១សប្តាហ៍ (ច័ន្ទ ពុធ និង សុក្រ) ឬ ២ម៉ោង១៥នាទីក្នុង១ថ្ងៃ ២ថ្ងៃក្នុង១សប្តាហ៍ (អង្គារ៍និងព្រហស្បតិ៍)  

ចាស ត្រូវធ្វើ លើកលែងតែការរចូលរៀនថ្នាក់ដំបូងសម្រាប់អ្នកមិនចេះសោះ មិនមានការធ្វើតេស្តទេ។ 

វគ្គក្រៅម៉ោង

IELTS-6.png

Blend

Virtual

Guaranteed

General English Program (GGEP)

ជួយសិស្សឱ្យមានមូលដ្ឋានគ្រឹះគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កើនជំនាញភាសាអង់គ្លេសដូច្នេះពួកគេអាចបន្តគោលដៅនាពេលអនាគតដោយគ្មានឧបសគ្គភាសា។ 

Blend

Virtual

English for

General Communication (EGC)

វគ្គសិក្សាសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យដើម្បីអាចទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃជាភាសាអង់គ្លេស។ យើងផ្តោតសំខាន់លើជំនាញស្តាប់ និងនិយាយ។ សិស្សរៀនជំនាញអាន និងសរសេរជាជំនាញបន្ទាប់បន្សំ។ 

Share
Share
Share

ការចុះឈ្មោះ

The test fee is 10$. If you are taken the test online, you can pay via ABA or Wing. 

The placement test can be taken at the school or online. Contact us on telegram with this phone number: 011 455 567 or search for Edniche Front Office (@ednicheinfo). 

អ្នកអាចបង់ថ្លៃសិក្សាជាវគ្គ ឬជាឆ្នាំ។ ការបង់ថ្លៃសិក្សាត្រូវធ្វើតាម ABA ។ យើងមិនទទួលការបង់ថ្លៃសិក្សានៅសាលាផ្ទាល់ទេ។ 

អ្នកក៏អាចបង់តាមភ្នាក់ងារីងដែរ។ 

សម្រាប់របៀបបង់ សូមទំនាក់ទំនងមកតេលេក្រាមរបស់សាលាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០១១​ ៤៥៥​ ៥៦៧ ។ 

មានសំណួរបន្ថែម?

យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយ និងឆ្លើយរាល់ការសង្ស័យរបស់អ្នក។

Promotions

  • សម្រាប់ការរៀននៅសាលា និងការរៀនអនឡាញជាមួយគ្រូ (Blended and Virtual Learning)
  • *លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត
  • An additional 10% discount is offered for all annual Blended and Virtual Learning payments. 
  • *លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត 
kmភាសាខ្មែរ
Scroll to Top