fbpx
Virtual
ការរៀន

ផលប្រយោជន៍ដែលអ្នកទទួលបាន

ថ្នាក់រៀនអនឡាញផ្ទាល់

ពីរ ឬបីថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍

ប្រសិទ្ធភាព

មេរៀនដែលរៀបតម្រូវអ្នក

ថ្នាក់រៀនអនឡាញ

រៀន និងអនុវត្តពេលណាក៏បាន

យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់

រៀនកាន់តែស៊ីជម្រៅ

ចំនួនសិស្សតិច

សិស្សយ៉ាងច្រើនបំផុត ២០នាក់

ស្វ័យគ្រប់គ្រង

រៀនតាមល្បឿនរបស់អ្នក

ការគាំទ្រដោយចំពោះ

ការយកចិត្តទុកដាក់ និងគាំទ្រពីគ្រូកាន់តែដិតដល់

លំហាត់អនុវត្ត

ទ្រឹស្តីតិច អនុវត្តច្រើន

តើអ្នកមានសំណួរ?

ការរៀនរបៀប Virtual គឺជារបៀបរៀនមួយដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា។ ​របៀបរៀនបែប Virtual Learning។ សាលាអ៊ែតនិច មិនតម្រូវឱ្យសិស្សមករៀននៅសាលាផ្ទាល់នោះទេ។ ការបង្រៀននិងការរៀនគឺធ្វើឡើងតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្នាក់រៀនទំនើបមួយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែត។ ដល់ម៉ោងសិស្សត្រូវរៀន គាត់ចូលរៀនតាមម៉ោងនិងតាមកាលវិភាគជាមួយគ្រូនិងមិត្តរួមថ្នាក់របស់គាត់។ 

The answer is learning has been made convenient. You can study with Edniche from wherever you are, in the country or abroad. You do not need to travel or make difficult decision to give up on class despite your busy schedule. All you need is commitment and you show up on class time by using a mobile phone or computer.

Additionally, it is a fact that class time is not enough. With virtual learning, students also have access to the online class platform. 

In addition to virtual class time, students have access to online learning platform in which video lessons together with the exercises are well prepared and organized for the students to learn and practice at their convenience. 

អ្នកអាចប្រើកុំព្យូទ័រ បន្ទះអេឡិត្រូនិច ដូចជា Ipad ឬ ទូរស័ព្ទដៃវៃឆ្លាត។ ហើយគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចទាំងនេះ ត្រូវភ្ជាប់ជាមួយប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែត។ 

បាន។ សាលាមានជម្រើសបែបនេះសំរាប់អ្នក។

សំរាប់ជម្រើសបែបនេះ ការបង់ថ្លៃសិក្សាគ្រាន់តែខ្ពស់ជាងថ្លៃសិក្សាធម្មតាបន្តិច។ 

អ្នកអាចទាក់ទងមកសាលាអ៊ែតនិចសំរាប់ព័ត៌មានលម្អិត។ 

ប្រាកដជាបាន។ សាលាអ៊ែតនិចផ្តល់ជូនសញ្ញាប័ត្រប្រភេទផ្សេងៗគ្នាតាមសមិទ្ធិផលរបស់អ្នក។  
គួរបញ្ជាក់បន្តិចថា សញ្ញាប័ត្រនៃរបៀបរៀន Virtual Learning ខុសពីសញ្ញាប័ត្រនៃរបៀបរៀន Blended Learning ។ 

បើសិនអ្នកចង់បានសញ្ញាប័ត្រដូចគ្នា អ្នកគ្រាន់តែបំពេញតាមលក្ខណ្ឌមួយចំនួនតាមវគ្គសិក្សានីមួយៗ។ 
អ្នកអាចទាក់ទងមកសាលាអ៊ែតនិចសំរាប់ព័ត៌មានលម្អិត។ 

ថ្លៃសិក្សាគឺអាស្រ័យទៅលើវគ្គសិក្សានីមួយៗ។ សូមស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតនៅលើទំព័រដែលស្តីពីវគ្គសិក្សានីមួយៗ។ 

កាលវិភាគនិងម៉ោងរៀនខុសគ្នាពីមួយកម្រិតទៅមួយកម្រិត។ អ្នកអាចជ្រើសរើសរៀន១ម៉ោងកន្លះក្នុងមួយថ្ងៃ ៣ថ្ងៃក្នុង១សប្តាហ៍ (ច័ន្ទ ពុធ និង សុក្រ) ឬ ២ម៉ោង១៥នាទីក្នុង១ថ្ងៃ ២ថ្ងៃក្នុង១សប្តាហ៍ (អង្គារ៍និងព្រហស្បតិ៍)  

ចាស ត្រូវធ្វើ លើកលែងតែការរចូលរៀនថ្នាក់ដំបូងសម្រាប់អ្នកមិនចេះសោះ មិនមានការធ្វើតេស្តទេ។ 

វគ្គក្រៅម៉ោង

Blend

Virtual

ភាសាអង់គ្លេសទូទៅដែលមានការធានា

វគ្គភាសាអង់គ្លេសទូទៅដែលមានការធានា

ជួយសិស្សឱ្យមានមូលដ្ឋានគ្រឹះគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កើនជំនាញភាសាអង់គ្លេសដូច្នេះពួកគេអាចបន្តគោលដៅនាពេលអនាគតដោយគ្មានឧបសគ្គភាសា។ 

Blend

Virtual

ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ទំនាក់ទំនងទូទៅ

វគ្គភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ទំនាក់ទំនងទូទៅ

វគ្គសិក្សាសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យដើម្បីអាចទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃជាភាសាអង់គ្លេស។ យើងផ្តោតសំខាន់លើជំនាញស្តាប់ និងនិយាយ។ សិស្សរៀនជំនាញអាន និងសរសេរជាជំនាញបន្ទាប់បន្សំ។ 

Share on facebook
Share
Share on telegram
Share
Share on whatsapp
Share
Share on email
អ៊ីមែ៉ល
Share on skype
Share

របៀបរៀនដែលអ្នកអាចជ្រើសរើស

ចុះឈ្មោះចូលរៀនដោយរបៀបណា?

តម្លៃតេស្តគឺ ១០$ ប្រគល់ជូនវិញពេលចុះឈ្មោះចូលរៀន។ អ្នកអាចបង់ថ្លៃតេស្តតាមរយៈ វីង ឬ ABA។ 

អ្នកអាចធ្វើតេស្ត នៅសាលាឬតាមអនឡាញ។ សូមទំនាក់ទំនងមកតេលេក្រាមរបស់សាលាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០១១​ ៤៥៥​ ៥៦៧ ។ 

អ្នកអាចបង់ថ្លៃសិក្សាជាវគ្គ ឬជាឆ្នាំ។ ការបង់ថ្លៃសិក្សាត្រូវធ្វើតាម ABA ។ យើងមិនទទួលការបង់ថ្លៃសិក្សានៅសាលាផ្ទាល់ទេ។ 

អ្នកក៏អាចបង់តាមភ្នាក់ងារីងដែរ។ 

សម្រាប់របៀបបង់ សូមទំនាក់ទំនងមកតេលេក្រាមរបស់សាលាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០១១​ ៤៥៥​ ៥៦៧ ។ 

បន្ទាប់ពីការបង់ថ្លៃសិក្សា សូមបំពេញពាក្យសុំចុះឈ្មោះចូលរៀននៅទីនេះ។ 

ត្រូវការជំនួយ?

  1. យើងនៅទីដើម្បីឆ្លើយសំណួរ និងផ្តល់ការប្រឹក្សាយោបល់ដល់អ្នក សូមទំនាក់ទំនងមកយើងតាមតេលេក្រាម ០១១​ ៤៥៥ ៥៦៧។
  2. អ្នកក៏អាច ធ្វើតេស្តស្វែងរកវគ្គ ដើម្បីស្វែងរកវគ្គដែលសក្តិសមនឹងអ្នក។ 

ប្រសិនបើអ្នកមិនស្ថិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយមិនអាចធ្វើការបង់ថ្លៃសិក្សាតាមការផ្ទេរប្រាក់ សូមទំនាក់ទំនងមកតេលេក្រាមរបស់សាលាដែលមានលេខ ០១១ ៤៥៥ ៥៦៧ ឬ ០៩៦ ៦ ៤៥៥ ៥៦៧។

ការបញ្ចុះតម្លៃ

  • សម្រាប់ការរៀនអនឡាញជាមួយគ្រូ (Virtual Learning)
  • ផុតកំណត់ថ្ងៃទី ៣១ ឧសភា ២០២០
  • *លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត
  • សម្រាប់ការរៀននៅសាលា និងការរៀនអនឡាញជាមួយគ្រូ (Blended and Virtual Learning)
  • *លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត
  • ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ ១០% បន្ថែមសម្រាប់ការបង់ថ្លៃសិក្សាជាឆ្នាំ សម្រាប់ការរៀននៅសាលា​ និងការរៀនអនឡាញដែលមានគ្រូ 
  • *លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត 
kmភាសាខ្មែរ
en_USEnglish kmភាសាខ្មែរ
Scroll to Top