fbpx
Free Class

សូមអានមុននឹងបន្ត

អត់ទេ មិនដូចគ្នាទេ។ 

លោកគ្រូ អ្នកគ្រូរបស់យើងស្រលាញ់ការបង្រៀន។ ការបើកបង្រៀនថ្នាក់ឥតគិតថ្លៃនេះ បានផ្តល់ឱកាសឲ្យយើងបានចែករំលែកចំណេះដឹងដែលយើងមានទៅកាន់គ្រប់គ្នាកាន់តែទូលំទូលាយ។ យើងពិតជារីករាយណាស់។ ដូច្នេះហើយ ភាពខុសគ្នាដែលយើងនឹងនិយាយមិនទាក់ទងនឹងគុណភាពនៃការបង្រៀន ឬការពន្យលទេ។ យើងប្តេជ្ញាផ្តល់ការពន្យល់ដែលមិនលាក់បាំង ឬបន្ថយគុណភាព។ 

ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ការបង្រៀនឲ្យចេះ មិនមែនពឹងផ្អែកតែលើកត្តាពន្យល់តែម្យ៉ាង វានៅមានច្រើនទៀត។ 

ថ្នាក់ឥតគិតថ្លៃគឺបើកជាសាធារណៈ។ របៀបពន្យល់ និងការបង្រៀនគឺទូទៅ មិនបានឆ្លើយតបនឹងគោលដៅសិក្សារបស់វគ្គ ហើយក៏មិនបានតម្រូវទៅតាមកម្រិតសិក្សារបស់សិស្សឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេ។ 

ក្រៅតែពីការពន្យល់មេរៀន អ្នកសិក្សាត្រូវការលំហាត់អនុវត្តច្រើន និងច្រើនប្រភេទ។ នៅពេលដែលអ្នករៀនសរសេរ និងនិយាយ អ្នកក៏ត្រូវការជួយនិងគាំទ្រដោយផ្ទាល់ពីគ្រូ ក៏ដូចជាការកែតម្រូវពីកំហុសក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសា។ ហើយអ្វីទាំងអស់នេះ យើងមិនអាចផ្តល់ជូនបានក្នុងថ្នាក់ឥតគិតថ្លៃនេះទេ។ 

អ្នកនឹងរៀនចេះជាងនេះ ប្រសិនបើអ្នករៀនក្នុងថ្នាក់បង់ថ្លៃ។ មិនមែនការពន្យល់ល្អជាងទេ​ ប៉ុន្តែការពន្យល់ និងរបៀបពន្យល់នឹងតម្រូវទៅតាមកម្រិតសិក្សារបស់អ្នក ធ្វើឲ្យអ្នកងាយចាប់បាន។ 

យើងមិនចង់ឲ្យអ្នកយល់ខុស ឬច្រលំពីអ្វីដែលយើងកំពុងផ្តល់ជូនអ្នក ឬក៏គិតថាពេលដែលរៀនបង់ថ្លៃ ក៏គង់តែដូចគ្នា។​ 

ថ្នាក់រៀនបង់ថ្លៃ មិនដូចនេះទេ។ 

ពីព្រោះអ្នកនៅតែអាចរៀនបាន បើទោះជាមិនបង់ដថ្លៃ។ ថ្នាក់ឥតគិតថ្លៃនេះ ផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកតាមរបៀបជាច្រើ់ន។ ឧទាហរណ៍៖

 • អ្នកអាស្វែរកលំហាត់អនុវត្តបន្ថែមដោយខ្លួនឯង ដែលមានជាច្រើននៅលើអ៊ីនធើណេត។
 • អ្នកអាចរៀបមេរៀនតាមលំដាប់លំដោយ និងដឹងថាអ្វីគួររៀនមុន អ្វីគួរៀនបន្ទាប់។
 • អ្នកប្រហែលជាសិស្សកំពុងរៀននៅសាលាណាមួយ។ មេរៀនឥតគិថ្លៃទាំងនេះផ្តល់ជាចំណេះដឹងបន្ថែមលើអ្វីដែលអ្នកកំពុងរៀននៅសាលា។ 
 • អ្នកអាចអនុវត្តការបញ្ចេញសំឡេង និងជំនាញសរសេរបានដោយខ្លួនឯង។  

អ្វីដែលអ្នកត្រូវការសម្រាប់ការរៀននេះ

 • កម្មវិធី Zoom ក្នុងទូរស័ព្ទ ឬ កុំព្យូទ័រ
 • កម្មវិធី Telegram ក្នុងទូរស័ព្ទ ឬ កុំព្យូទ័រ
 • ទូរស័ព្ទដែលមានភ្ជាប់អ៊ីនធើណេត
 • កុំព្យូទ័រដែលមានភ្ជាប់អ៊ីនធើណេត
 • កាសស្តាប់ និងនិយាយ

របៀបចាប់ផ្តើម

ប៉ុស្តតេលេក្រាមគឺសម្រាប់មើលការណែនាំ និងកាលវិភាគរៀន។ សូមចុចតំណភ្ជាប់ខាងក្រោមដើម្បីចូលរួមតាមដាន៖

Edniche – Free English Class Teleram Channel: https://t.me/schedulefreeclass

ក្រុមតេលេក្រាមគឺសម្រាប់ទទួលបានតំណភ្ជាប់ចូលរៀនតាមកម្មវិធី Zoom និងសួរសំណួរដែលទាក់ទងនឹងមេរៀន។ សូមចុចតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Edniche – Free English Class Telegram Group: https://t.me/ednichefreeliveclass 

 • អ្នកមិនគួរសរសេរអ្វីក្នុងក្រុមតេលេក្រាម​ លើកលែងតែសួរសំណួរដែលទាក់ទងនឹងមេរៀន ដែលបានបង្រៀនដោយលោកគ្រូ អ្នកគ្រូរបស់យើង។ មិនអាចសួរសំណួរដែលមិនមានក្នុងមេរៀនដែលបានបង្រៀនទេ។ 
 • ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយបច្ចេកទេសទាក់ទងនឹងកម្មវិធី ឬការប្រើប្រាស់ Zoom សូមទំនាក់ទំនងតេលេក្រាសាលាតាមរយៈលេខ 096 6 455 567។ 
 • ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីអ្វីផ្សេងៗដែលមិនទាក់ទងនឹងមេរៀន សូមទំនាក់ទំនងតេលេក្រាមរបស់សាលាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 011 455 567។ 
 • ប្រសិនបើគ្រូដាក់កិច្ចការផ្ទះបន្ទាប់ពីរៀនចប់ សូមធ្វើតាមការណែនាំ និងលក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការប្រគល់កិច្ចការ។ 

អ្នកនឹងរៀនបានប្រសើរ ប្រសិនបើអ្នករៀនក្នុងថ្នាក់ដែលត្រូវនឹងកម្រិតនៃការចេះរបស់អ្នក។ អ៊ែតនិចផ្តល់តេស្តសាកសមត្ថភាពអនឡាញដោយមិនគិតថ្លៃ។ តេស្តនេះមិនផ្តល់ការវាស់ស្ទង់ដែលត្រឹមត្រូវ 100% ទេ ប៉ុន្តែវាផ្តល់លទ្ធផលប្រហាក់ប្រហែល។  

កម្មវិធីសិក្សានៅអ៊ែតនិចអនុលោមតាមស្តង់ដា CEFR នៃភាសា។ កម្រិតនៃការចេះរបស់អ្នកនឹងចេញជាលទ្ធផល A1 A2 B1 និង B2។

សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីធ្វើតេស្តនៅលើអ៊ីនធឺណិតឥឡូវនេះ។ Start Test

 • សូមមើលក្នុងក្រុមតេលេក្រាម ៥នាទីមុនពេលដល់ម៉ោងរៀន ព្រោះលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ នឹងបង្ហោះតំណភ្ជាប់ដើម្បីចូលថ្នាក់រៀន។ 
 • នៅពេលដែលអ្នកឃើញតំណភ្ជាប់នោះ សូមចុចលើវាដើម្បីចូលរៀន។ 
 • ជាថ្មីម្តងទៀត ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាក្នុងការប្រើប្រាស់ Zoom សូមទំនាក់ទំនងតេលេក្រាមរបស់សាលា តាមរយៈលេខ 096 6 455 567។ 
 • បន្ទាប់ពីរការរៀនត្រូវបានបញ្ចប់ យើងនឹងបង្ហោះវិដេអូដែលបានថតទុក រួមជាមួយនឹងលំហាត់អនុវត្តនៅទីនេះ។ 
 • Happy learning!

The most recent lessons

Share on facebook
Share
Share on telegram
Share
Share on whatsapp
Share
Share on email
អ៊ីមែ៉ល
Share on skype
Share

តើអ្នកចង់រៀនតាមអនឡាញមែនទេ?

ការរៀនតាមអនឡាញដោយខ្លួនឯងនៅអ៊ែតនិច
ចាប់ផ្តើមពី

25$/មួយខែ
 • វគ្គសិក្សាដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធមេរៀនត្រឹមត្រូវ
 • មានលំហាត់អនុវត្តច្រើន
 • មានលំហាត់ច្រើនប្រភេទ (ច្រើនជាង២០ប្រភេទលំហាត់)
 • មេរៀនវិដេូច្រើន
 • មេរៀនវិដេូដែលមានមិនការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
 • មេរៀនវិដេអូដែលមានផ្សាយចេញ មានតែសម្រាប់ថ្នាក់រៀនដែលបង់ថ្លៃ
 • ការអនុវត្តការបញ្ចេញសំលេង
 • របាយការណ៍នៃដំណើរការរៀនសូត្រ
 • សួរសំណួរ និងទទួលចម្លើយផ្ទាល់ជាឯកជន

ទំនាក់ទំនងមកអ៊ែតនិច

របៀបរៀនដែលអ្នកអាចជ្រើសរើស

ការបញ្ចុះតម្លៃ

 • សម្រាប់ការរៀនអនឡាញជាមួយគ្រូ (Virtual Learning)
 • ផុតកំណត់ថ្ងៃទី ៣១ ឧសភា ២០២០
 • *លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត
 • សម្រាប់ការរៀននៅសាលា និងការរៀនអនឡាញជាមួយគ្រូ (Blended and Virtual Learning)
 • *លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត
 • ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ ១០% បន្ថែមសម្រាប់ការបង់ថ្លៃសិក្សាជាឆ្នាំ សម្រាប់ការរៀននៅសាលា​ និងការរៀនអនឡាញដែលមានគ្រូ 
 • *លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត 

ចុះឈ្មោះចូលរៀនដោយរបៀបណា?

តម្លៃតេស្តគឺ ១០$ ប្រគល់ជូនវិញពេលចុះឈ្មោះចូលរៀន។ អ្នកអាចបង់ថ្លៃតេស្តតាមរយៈ វីង ឬ ABA។ 

អ្នកអាចធ្វើតេស្ត នៅសាលាឬតាមអនឡាញ។ សូមទំនាក់ទំនងមកតេលេក្រាមរបស់សាលាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០១១​ ៤៥៥​ ៥៦៧ ។ 

អ្នកអាចបង់ថ្លៃសិក្សាជាវគ្គ ឬជាឆ្នាំ។ ការបង់ថ្លៃសិក្សាត្រូវធ្វើតាម ABA ។ យើងមិនទទួលការបង់ថ្លៃសិក្សានៅសាលាផ្ទាល់ទេ។ 

អ្នកក៏អាចបង់តាមភ្នាក់ងារីងដែរ។ 

សម្រាប់របៀបបង់ សូមទំនាក់ទំនងមកតេលេក្រាមរបស់សាលាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០១១​ ៤៥៥​ ៥៦៧ ។ 

បន្ទាប់ពីការបង់ថ្លៃសិក្សា សូមបំពេញពាក្យសុំចុះឈ្មោះចូលរៀននៅទីនេះ។ 

ត្រូវការជំនួយ?

 1. យើងនៅទីដើម្បីឆ្លើយសំណួរ និងផ្តល់ការប្រឹក្សាយោបល់ដល់អ្នក សូមទំនាក់ទំនងមកយើងតាមតេលេក្រាម ០១១​ ៤៥៥ ៥៦៧។
 2. អ្នកក៏អាច ធ្វើតេស្តស្វែងរកវគ្គ ដើម្បីស្វែងរកវគ្គដែលសក្តិសមនឹងអ្នក។ 

ប្រសិនបើអ្នកមិនស្ថិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយមិនអាចធ្វើការបង់ថ្លៃសិក្សាតាមការផ្ទេរប្រាក់ សូមទំនាក់ទំនងមកតេលេក្រាមរបស់សាលាដែលមានលេខ ០១១ ៤៥៥ ៥៦៧ ឬ ០៩៦ ៦ ៤៥៥ ៥៦៧។

kmភាសាខ្មែរ
en_USEnglish kmភាសាខ្មែរ
Scroll to Top